663-717-798 / 517-730-044 / ul. Królowej Jadwigi 19/54 / 11-500 Giżycko cogito.gizycko@gmail.com
O tworzeniu “Domów Dziecięcych”

O tworzeniu “Domów Dziecięcych”

Dlaczego w przedszkolu Montessori wiele rzeczy jest inaczej? 

Począwszy od kilkuetapowej rekrutacji, poprzez obowiązkowe warsztaty, indywidualny proces adaptacji aż po inaczej wyglądające i inaczej wyposażone sale. Tak w tym przedszkolu wiele spraw wygląda inaczej. A wynika to z tego, że Maria Montessori tworzyła Domy Dziecięce, a nie przedszkola. Dom Dziecięcy to miejsce Dziecka, dlatego są tam przedmioty i meble służące Dziecku tak, aby mogło rozwijać swoją samodzielność i niezależność. Dom Dziecięcy jest miejscem przemyślanym i odpowiednio przygotowanym, aby oddać Dziecku należny szacunek. Przy tym Dziecku jest Nauczyciel-obserwator, przewodnik. Ten, który widzi wszystkie ważne momenty i potrafi modelować otoczeniem tak, aby jak najlepiej służyło Dziecku. Ten, który daje lekcje i daje czas na doświadczanie, a obserwowanie jest jego niekończącym się zadaniem.

Przedszkole Cogito ma być właśnie Domem Dziecięcym, którego nie da się tak po prostu otworzyć. Dom trzeba budować i tworzyć. Do tego potrzebni są odpowiedni nauczyciele, przestrzeń i zaangażowani rodzice, którzy znają i uznają te wartości. 

Zatem wiele rzeczy wygląda inaczej ponieważ robimy coś innego -tworzymy DOM DZIECIĘCY 🙂