663-717-798 / 517-730-044 / ul. Królowej Jadwigi 19/54 / 11-500 Giżycko cogito.gizycko@gmail.com

Etapy rekrutacji

ETAP I

Prosimy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

 

ETAP II                        

Zapraszamy do zapoznania się z:

1. Statutem Przedszkola Cogito.

2. Arkuszem organizacyjnym Przedszkola Cogito.

3. Regulaminem opłat i ofertą Przedszkola Cogito.

4. Broszurą zawierającą informacje dotyczące zasad i sposobu funkcjonowania Przedszkola z wyjaśnieniem zasad systemu Montessori.

Portfolio z całym pakietem dokumentów wyślemy na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

 

              ETAP III

Zapraszamy na spotkanie na ul. Królowej Jadwigi 19, 11-500 Giżycko

Spotkanie obydwojga Rodziców lub Opiekunów z dyrektorem przedszkola ma na celu wzajemne poznanie się i zapewnienie Rodzicom/Opiekunom możliwości obejrzenia przedszkola.

Jest to czas, który chcemy wykorzystać na rozmowę o tym, czego dowiedzieli się  Państwo z wysłanego portfolio i jak się to przełoży na rzeczywiste funkcjonowanie Państwa i Państwa Dziecka w przedszkolu. Zależy nam na tym żeby Rodzice, jak najpełniej zrozumieli przyświecające nam idee i wartości realizowane w przedszkolu. Możliwość takiej rozmowy pozwoli nam poznać dotychczasowe zasady i sposób funkcjonowania Państwa Dziecka, co da szansę wypracowania najlepszego planu na adaptację Dziecka w naszej przedszkolnej rzeczywistości.

 

              ETAP IV        

Podpisanie umowy, uregulowanie wpisowego, wypełnienie pełnego kwestionariusza dziecka.

W sytuacjach, gdy zgłoszona jest większa liczba kandydatów niż miejsc, pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo już do nas uczęszcza.

 

              ETAP V

Adaptacja dziecka

Pierwsza grupa uruchomiona zostanie w styczniu 2020 roku, a druga po kilku miesiącach. Będą to dwie sytuacje, gdzie w procesie adaptacji będzie uczestniczyło kilkanaścioro Dzieci jednocześnie. Adaptacja będzie poprzedzona spotkaniami z rodzicami, podczas których przedstawione zostaną wszystkie szczegóły.

Po utworzeniu dwóch grup kolejne rekrutacje będą planowane indywidualnie. Ze względu na utrzymanie właściwych proporcji roczników w każdej grupie dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo do przyjmowania określonej liczby Dzieci ze wskazanych przez siebie roczników. 

Adaptacja Dziecka poprzedzona jest szczegółowym zaplanowaniem tego procesu tak, aby od pierwszych chwil pobytu w przedszkolu Dziecko czuło się bezpiecznie, dobrze i mogło nam zaufać. Szczegółowa procedura ustalana jest z dyrektorem i nauczycielami, którzy kierują tym procesem i przeprowadzają przez niego zarówno Dziecko, jak i rodziców.

W trakcie roku szkolnego można odwiedzić przedszkole w godzinach jego otwarcia. Termin i przebieg takiej wizyty ustalany jest indywidualnie z dyrektorem i nauczycielami.

 

Share This