663-717-798 / 517-730-044 / ul. Królowej Jadwigi 19/54 / 11-500 Giżycko cogito.gizycko@gmail.com

Częste pytania

Wybór przedszkola dla swojego Dziecka jest jedną z najważniejszych decyzji, jaką podejmują rodzice. Tworząc nasze przedszkole w pełni podpisujemy się pod słowami M.Montessori, że:

“Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od urodzenia do szóstego roku  życia. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.” – Maria Montessori.

Dlatego tak bardzo zależy nam na szerzeniu świadomości na temat rozwoju i możliwości Dzieci będących w tym wieku. Przedszkole to miejsce, w którym Dzieci spędzają wiele godzin dlatego, jego wybór należy głęboko przemyśleć. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wyjście poza tradycyjny model edukacji przedszkolnej może rodzić u Państwa sporo pytań. Poniżej zamieszczamy te najczęściej zadawane z nadzieją, że odpowiedzi rozwieją wątpliwości. Na wszystkie dodatkowe pytania szczegółowo odpowie dyrektor przedszkola na indywidualnych spotkaniach z rodzicami (patrz III Etap rekrutacji)

Jakie są korzyści pracy z grupą zróżnicowaną wiekowo?
Przebywając w grupie zróżnicowanej wiekowo każde dziecko doświadcza różnych pozycji w grupie – od malucha, poprzez średniaka, aż do bycia starszakiem, co uczy życia i daje im wiele satysfakcji.
Czy i w jaki sposób moje dziecko dostosuje się do funkcjonowania w każdej innej placówce?
Co jest takiego wyjątkowego w metodzie dr Marii Montessori?
Czy wszystkie przedszkola Montessori wyglądają tak samo?
Co oznacza "przygotowane otoczenie"?
Po pierwsze – jest to aspekt materialny, w skład którego wchodzi budynek przedszkolny, znajdujące się w nim meble i urządzenia oraz pomoce rozwojowe Marii Montessori. Sale montessoriańskie powinny być wyposażone w meble odpowiadające wzrostowi dziecka. Wszystkie przedmioty, a w szczególności pomoce rozwojowe muszą być uporządkowane zgodnie z zakresem nauczania, poukładane na otwartych półkach, w taki sposób, aby były dostępne dla każdego dziecka. Maria Montessori wskazywała, aby w pomieszczeniach znajdował się zlewozmywak, a na półkach stały przedmioty szklane, np. dzbanuszki służące do przelewania wody, bowiem dzieci używając ich uczą się równocześnie delikatnego obchodzenia z nimi.
Drugim aspektem montessoriańskiego otoczenia jest aspekt strukturalno – dynamiczny. Są to przede wszystkim zasady i reguły pedagogiczne, zasady pracy z pomocami, zasady porządku i wolności w przygotowanym środowisku, jak i w relacjach między przedszkolakami, otoczeniem i wychowawcą.
Trzeci element przygotowanego otoczenia to aspekt osobowy. W jego skład wchodzą: grupa dzieci różnorodna pod względem wieku, nauczyciel i rodzice. Różnorodność wiekowa przedszkolaków sprzyja uczeniu się oraz współpracy między nimi. Współpraca rodziców z przedszkolem ma na celu wspólne tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju. Nauczyciel zaś, ma za zadanie stworzyć i zorganizować otoczenie tak, aby było zgodne z zasadami i wytycznymi zaproponowanymi przez Marię Montessori.
Należycie przygotowane montessoriańskie otoczenie zapewnia dzieciom całościowy ich rozwój.
Czy w przedszkolu Montessori funkcjonuje system nagród i kar?
Czym są pomoce rozwojowe w naszym przedszkolu?
Pomoce rozwojowe spełniają najważniejszą funkcję – odpowiadają na potrzeby dzieci. Materiał rozwojowy jest tak przygotowany, rozmieszczony i udostępniany dzieciom, że tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Celem materiału rozwojowego jest wprowadzenie dziecka w świat kultury i cywilizacji zgodnie z zasadą od konkretu do abstrakcji. Materiał stanowi klucz do świata, dlatego dziecko powinno najpierw dotknąć, zobaczyć, doświadczyć, by mogło później odzwierciedlić w umyśle w postaci pojęć, relacji, zasad. Podczas pracy z materiałem dziecko odnajduje pary, szeregi, kontrasty, czyli kategorie obecne w poznawanej rzeczywistości. Materiał rozwojowy tworzy kilka grup: materiał do ćwiczeń z życia praktycznego, materiał rozwojowy: zmysły, edukacja matematyczna, język oraz materiał do poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego.
Materiał rozwojowy musi spełniać wiele kryteriów, między innymi budzić zainteresowanie i przyciągać uwagę dzieci, dostarczać różnych możliwości, zdobywania doświadczeń, ułatwić kontrolę błędu, odznaczać się estetyką
i wysoką jakością, musi umożliwić dziecku samodzielną, własną, odpowiedzialną pracę.
Czy dzieci w przedszkolu Montessori robią co chcą ?
Share This