517-730-044 / 11-500 Giżycko cogito.gizycko@gmail.com

Polityka Prywatności i Ochrona Danych

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest prowadząca działalność gospodarczą firma „Świat Cogito”, ul. Antonowska 2, 11-500 Giżycko, ​NIP: 6681878183 REGON: 369388567

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują poufność Twoich danych osobowych oraz wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Uprawnienia użytkownika WWW

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem cogito.gizycko@gmail.com Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

Share This